کتاب جدید کدیور و تحلیل ایرنا

منبع : ایرنا
روزنامه "کارگزاران" به بهانه معرفی کتاب جدید محسن کدیور دست به تبلیغ گسترده این کتاب زد

کدیور در کتاب جدیدش با عنوان " حق الناس" با تقسیم اسلام به" اسلام تاریخی" و "اسلام معنوی و روشنفکرانه " به تقابل بین اسلام تاریخی و سنتی با حقوق بشر پرداخته و افزوده است در صورت استفاده از قرائتی معنوی و "روشنفکرانه" از دین اسلام به هیچ گونه تعارض و مشکلی با حقوق بشر برخورد نخواهیم کرد!
"کدیور معتقد است، «در قرائت سنتی از ادیان یا در "دین تاریخی" به ‌ویژه در بخش شریعت و فقه، موارد متعارض با نظام حقوق بشر، غیر‌قابل اغماض است» اما، تاکید دارد که اسلام در اسلام تاریخی خلاصه نمی‌شو د. اسلام معنوی که روایتی "روشنفکرانه" از اسلام است، با حقوق بشر - human right - سازگار است."
روزبه کریمی نویسنده روزنامه تکنوکرات "کارگزاران" در معرفی این کتاب با فراموش کردن تعارض ذاتی حقوق بشر با احکام دین مبین اسلام آورده است :
"پیام نهایی کتاب این گزاره است : ایمان به خدا، باور آخرت و پیروی از تعالیم پیامبر اسلام، ذاتا هیچ تعارضی با رویکرد انسانی حقوق بشر ندارد. می‌توان از صمیم دل مسلمان بود و واقعا از اندیشه حقوق بشر دفاع کرد"
کدیور با حذف شریعت و فقه از اسلام و با تعریفی سکولار از دین به رابطه اسلام با حقوق بشر پرداخته و با تفسیری روشنفکرانه ! از حق الناس افزوده است "حق‌الناس همان حقوق بشر است بی ‌کم‌ و کاست".
گفتنی است مبنای حق الناس برگرفته از حقوقی است که خداوند متعال به انسان داده و مبنای حقوق بشر مدرن جعل حق به دست بشر متکبر مدرن است ، هرچند این جعل بر خلاف خواست خداوند متعال باشد ، کما اینکه چنین نیز هست !
کدیور تعارض های بین اسلام و حوق بشر را با حذف فقه و شریعت از ساحت اسلام و به عبارت دیگر با سکولار کردن دین به زعم باطل خود حل کرده است.
/ 2 نظر / 5 بازدید
خسرو حسینی

چطوری بابا قرار بود از گناوه بنویسی چی شد .......؟؟؟ این خبرای ایرنا به اندازه کافی همه دسترسی دارند .......[چشمک]