ساختار حوزه نمایندگی شمال استان بوشهر در لایحه تقدیمی دولت به مجلس


متن کامل لایحه «اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نماینده‌ها» به این شرح است:

1ـ استان آذربایجان شرقی
الف- حوزه جدید آذرشهر و عجب‌شیر متشکل از شهرستان‌های آذرشهر شامل شهر آذرشهر، بخش ممقان ـ بخش حومه ـ بخش گوگان و عجب‌شیر شامل شهر عجب‌شیر ـ بخش مرکزی ـ بخش قلعه چای، به مرکزیت شهر آذرشهر با یک نماینده ایجاد می‌شود.
بـ بخش هوراند تابع شهرستان اهر از حوزه انتخابیه کلیبر و خداآفرین و هوراند منتزع و به حوزه انتخابیه اهر و هریس الحاق میگردد.

2ـ استان آذربایجان غربی
حوزه انتخابیه میاندوآب و شاهین دژ و تکاب به دو حوزه مستقل زیر تقسیم می‌شود:
الفـ حوزه انتخابیه میاندوآب شامل شهر میاندوآب ـ بخش مرکزی ـ بخش باروق ـ بخش مرحمت‌آباد به مرکزیت شهر میاندوآب با یک نماینده
ب‌ـ حوزه انتخابیه شاهین‌دژ و تکاب متشکل از شهرستان‌های شاهین‌دژ شامل شاهین‌دژ ـ بخش مرکزی ـ بخش کشاورز و تکاب شامل شهر تکاب ـ بخش مرکزی ـ بخش تخت سلیمان به مرکزیت شهر شاهین‌دژ با یک نماینده

3ـ استان اصفهان
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل این حوزه به دو حوزه زیر تقسیم میگردد:
الف- حوزه انتخابیه کاشان شامل شهر کاشان- بخش مرکزی- بخش بزرگ- به مرکزیت شهر کاشان با یک نماینده
ب- حوزه انتخابیه آران و بیدگل و بخش نیاسر شامل شهر آران و بیدگل ـ بخش مرکزی ـ بخش کویرات و بخش نیاسر به مرکزیت شهر آران و بیدگل با یک نماینده

4ـ استان بوشهر
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بوشهر و گناوه و دیلم این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌شود:
الف‌ـ حوزه انتخابیه بوشهر شامل شهر بوشهر ـ بخش مرکزی ـ بخش خارک به مرکزیت شهر بوشهر با یک نماینده
ب‌ـ حوزه انتخابیه گناوه و دیلم متشکل از شهرستان‌های گناوه شامل شهر بندر گناوه ـ بخش مرکزی ـ بخش ریگ و دیلم شامل شهر بندر دیلم ـ بخش مرکزی ـ بخش امام حسن، به مرکزیت شهر بندر گناوه با یک نماینده

5ـ استان تهران
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه شهریار و قدس و ملارد این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌شود:
الف‌ـ حوزه انتخابیه شهریار شامل شهر شهریار ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر شهریار با یک نماینده
ب ـ حوزه انتخابیه ملارد و قدس متشکل از شهرستان‌های ملارد شامل شهر ملارد ـ بخش مرکزی ـ بخش صفادشت و قدس شامل شهر قدس ـ بخش مرکزی، به مرکزیت شهر ملارد با یک نماینده

6ـ استان البرز
تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه کرج از دو نفر به سه نفر افزایش می‌یابد.

7ـ استان چهار محال و بختیاری
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار این حوزه به دو حوزه زیر تقسیم می‌شود:
الف‌ـ حوزه انتخابیه اردل و کیار متشکل از شهرستان‌های اردل شامل شهر اردل ـ بخش مرکزی ـ بخش میانکوه و کیار شامل شهر شلمزار ـ بخش مرکزی ـ بخش ناغان، به مرکزیت شهر اردل با یک نماینده
ب‌ـ حوزه انتخابیه فارسان و کوهرنگ متشکل از شهرستان‌های فارسان شامل شهر فارسان ـ بخش مرکزی ـ بخش باباحیدر ـ بخش جونقان و کوهرنگ شامل شهر چلگرد ـ بخش مرکزی ـ بخش بازفت ـ بخش دوآب صمصامی، به مرکزیت شهر فارسان با یک نماینده

8ـ استان خراسان جنوبی
الف‌ ـ با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه فردوس و طبس و بشرویه و سرایان این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌شود:
1ـ حوزه انتخابیه فردوس و سرایان متشکل از شهرستان‌های فردوس شامل شهر فردوس ـ بخش مرکزی و سرایان شامل شهر سرایان ـ بخش آیسک ـ بخش سه قلعه، به مرکزیت شهر فردوس با یک نماینده
2ـ حوزه انتخابیه طبس و بشرویه متشکل از شهرستان‌های طبس شامل شهر طبس ـ بخش مرکزی ـ بخش دستگردان ـ بخش دیهوک و بشرویه شامل شهر بشرویه ـ بخش مرکزی ـ بخش ارسک، به مرکزیت شهر طبس با یک نماینده
ب‌ـ حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه متشکل از شهرستان‌های نهبندان شامل شهر نهبندان ـ بخش مرکزی ـ بخش شوسف و سربیشه شامل شهر سربیشه ـ بخش مرکزی ـ بخش مود، به مرکزیت شهر نهبندان با یک نماینده

9ـ استان خراسان رضوی
الف ـ شهرستان کلات تابع استان خراسان رضوی از حوزه انتخابیه مشهد و کلات منتزع و به حوزه انتخابیه درگز ملحق میگردد.
ب‌ـ بخش‌های احمدآباد و رضویه تابع شهرستان مشهد از حوزه انتخابیه فریمان و سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه منتزع و به حوزه انتخابیه مشهد ملحق میگردند.
ج‌ـ تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه مشهد از پنج نفر به شش نفر افزایش می‌یابد.
دـ بخش صالح‌آباد تابع شهرستان تربت‌جام و تایباد و باخزر منتزع و به حوزه انتخابیه فریمان و سرخس الحاق می‌شود.

10ـ استان خراسان شمالی
الف‌ـ شهرستان فاروج تابع استان خراسان شمالی از حوزه انتخابیه قوچان و فاروج منتزع و به حوزه انتخابیه شیروان الحاق میگردد.
ب‌ـ با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بجنورد و مانه و سملقان و گزمه و جاجرم این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم میگردد:
1ـ حوزه انتخابیه بجنورد شامل شهر بجنورد ـ بخش مرکزی ـ بخش گرمخان ـ بخش راز و جرگلان به مرکزیت شهر بجنورد با دو نماینده
2ـ حوزه انتخابیه مانه و سملقان و جاجرم و گرمه متشکل از شهرستان‌های مانه و سملقان شامل شهر آشخانه ـ بخش مرکزی ـ بخش مانه ـ بخش سملقان، جاجرم شامل شهر جاجرم ـ بخش مرکزی ـ بخش جلگه سنخواست ـ بخش جلگه شوقان و گرمه ـ بخش مرکزی، به مرکزیت شهر آشخانه با یک نماینده

11ـ استان خوزستان
حوزه جدید باغملک و هفتگل متشکل از شهرستان‌های باغملک شامل شهر باغملک ـ بخش مرکزی ـ بخش صیدون ـ بخش می‌داود و هفتگل شامل شهر هفتگل ـ بخش مرکزی ـ بخش رغیوه، به مرکزیت شهر باغملک با یک نماینده ایجاد میگردد.

12ـ استان زنجان
دهستان‌های بوغداکندی و قلتوق تابع بخش مرکزی شهرستان زنجان از حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود و دهستان‌های بوغداکندی و قلتون منتزع و به حوزه انتخابیه زنجان و طارم ملحق میگردند.

13ـ استان سیستان و بلوچستان
الف‌ـ بخش‌های فتوج و لاشار و بنت تابع شهرستان نیکشهر از حوزه انتخابیه ایرانشهر و سرباز و دلگان و بخش‌های فنوج و لاشار و بنت و آشار منتزع و به حوزه انتخابیه چاه‌بهار و نیک شهر و کنارک الحاق می‌گردند.
ب‌ـ بخش آشار تابع شهرستان زابلی از حوزه انتخابیه ایرانشهر و سرباز و دلگان و بخش آشار منتزع و به حوزه انتخابیه سراوان و سیب سوران و زابلی ملحق می‌شود.
ج‌ـ حوزه جدید نیکشهر و سرباز متشکل از شهرستان‌های نیکشهر شامل شهر نیکشهر ـ بخش مرکزی ـ بخش قصر قند ـ بخش بنت ـ بخش فنوج ـ بخش لاشار و سرباز شامل شهر راسک ـ بخش مرکزی ـ بخش سرباز ـ بخش پیشین ـ بخش پارود، به مرکزیت شهر نیکشهر با یک نماینده ایجاد می‌شود.

14ـ استان فارس
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه فیروز آباد و قیرو کارزین و فراشبند این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم میگردد:
الف‌ـ حوزه انتخابیه فیروز آباد شامل شهر فیروزآباد ـ بخش مرکزی ـ بخش میمند به مرکزیت شهر فیروز‌آباد با یک نماینده
ب‌ـ حوزه انتخابیه قیر و کارزین و فراشبند متشکل از شهرستان‌های قیر و کارزین شامل شهر قیر ـ بخش مرکزی ـ بخش افزر و فراشبند شامل شهر فراشبند ـ بخش مرکزی ـ بخش دهرم، به مرکزیت شهر قیر با یک نماینده

15ـ استان قزوین
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه قزوین و آبیک و البرز این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم میگردد:
الف ـ حوزه انتخابیه قزوین شامل شهر قزوین ـ بخش مرکزی ـ بخش طارم سفلی ـ بخش رودبار الموت ـ بخش رودبار شهرستان ـ بخش کوهین به مرکزیت شهر قزوین با دو نماینده
ب ـ حوزه انتخابیه البرز و آبیک متشکل از شهرستان‌های البرز شامل شهر الوند ـ بخش مرکزی - بخش محمدیه و آبیک شامل شهر آبیک ـ بخش مرکزی ـ بخش بشاریات، به مرکزیت شهر الوند با یک نماینده

16 ـ استان کرمان
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کهنوج و منوجان و رودبار جنوب و قلعه گنج و فاریاب این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم می‌شود.
الف ـ حوزه انتخابیه کهنوج و رودبار جنوب و فاریاب متشکل از شهرستان‌های کهنوج شامل شهر کهنوج ـ بخش مرکزی ـ بخش چاه مرید، رودبار جنوب شامل شهر رودبار ـ بخش مرکزی - بخش جازموریان و فاریاب شهر فاریاب ـ بخش مرکزی - بخش حور، به مرکزیت شهر کهنوج با یک نماینده
ب ـ حوزه انتخابیه قلعه گنج و منوجان متشکل از شهرستان‌های قلعه گنج شامل شهر قلعه گنج - بخش مرکزی ـ بخش چاه دادخدا و منوجان شامل شهر منوجان ـ بخش مرکزی ـ بخش آسمینون، به مرکزیت شهر قلعه گنج با یک نماینده

17 ـ استان کرمانشاه
تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه کرمانشاه از سه نفر به چهار نفر افزایش مییابد.

18 ـ استان گلستان
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله و مراوه تپه و گالیکش این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم می‌شود:
الف ـ حوزه انتخابیه مینودشت و گالیکش شامل شهر مینودشت ـ بخش مرکزی ـ بخش کوهسارات و گالیکش شامل شهر گالیکش ـ بخش مرکزی ـ بخش لوه به مرکزیت شهر مینودشت با یک نماینده
ب ـ حوزه انتخابیه کلاله و مراوه تپه متشکل از شهرستان‌های کلاله شامل شهر کلاله ـ بخش مرکزی - بخش پیشکمر و مراوه تپه شامل شهر مراوه تپه ـ بخش مرکزی ـ بخش گلیداغ به مرکزیت شهر کلاله با یک نماینده

19 ـ استان لرستان
شهرستان سلسله تابع استان لرستان از حوزه انتخابیه دلفان و سلسله منتزع و به حوزه انتخابیه خرم‌آباد و دوره الحاق می‌شود.

20 ـ استان مازندران
الف ـ حوزه جدید چالوس و عباس‌آباد متشکل از شهرستان‌های چالوس شامل شهر چالوس ـ بخش مرکزی ـ بخش کلاردشت ـ بخش مرزن‌آباد و عباس‌آباد شامل شهر عباس‌آباد ـ بخش مرکزی ـ بخش کلارآباد، به مرکزیت شهر چالوس با یک نماینده ایجاد می‌شود.
ب ـ شهر رویان تابع شهرستان نور از حوزه انتخابیه نور و محمودآباد منتزع و به حوزه انتخابیه نوشهر الحاق می‌شود.

21 ـ استان هرمزگان
تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد از یک نماینده به دو نماینده افزایش می‌یابد.

22 ـ استان همدان
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم میشود:
الف ـ حوزه انتخابیه بهار شامل شهر بهار ـ بخش مرکزی ـ بخش صالح‌آباد ـ بخش لالجین، به مرکزیت شهر بهار با یک نماینده
ب ـ حوزه انتخابیه کبودرآهنگ شامل شهر کبودرآهنگ ـ بخش مرکزی ـ بخش شیرین سو - بخش گل تپه، به مرکزیت شهر کبودرآهنگ با یک نماینده

23 ـ استان یزد
الف ـ شهرستان صدوق تابع استان یزد از حوزه انتخابیه یزد و صدوق منتزع و به حوزه انتخابیه اردکان الحاق می‌شود.
ب ـ شهرستان‌های بافق و بهاباد تابع استان یزد از حوزه انتخابیه مهریز و بافق و ابرکوه و خاتم و بهاباد منتزع و به حوزه انتخابیه یزد الحاق میشوند و نیز تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه یزد از یک نفر به دو نفر افزایش می‌یابد.

تبصره 1ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دویست و نود نفر به سیصد و ده نفر و تعداد حوزه‌های انتخابیه از دویست و هفت حوزه به دویست و بیست و سه حوزه افزایش می‌یابد.
تبصره 2 ـ وزارت کشور می‌تواند ترتیب اسامی استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه آنها را بر اساس حروف الفبا با ذکر نام مرکز استان در ابتدای حوزه انتخابیه هر استان، تنظیم نماید.
انتهای پیام/غ30

/ 3 نظر / 4 بازدید
مهتاب

سلام دوست عزیزم،خوبی؟! دوست داری هر روز تعدادی عکس گلچین از تو اینترنت رو تو ایمیلت داشته باشی؟! بهترین عکس های روز،عکس بازیگران،عکس خواننده ها،بک گراند،والپیپر،تصویر زمینه! با بهترین کیفیت،تمامی عکسها روی سرورهای ایرانی آپلود میشن و براتون ارسال میشن تو ایمیل،با بهترین سرعت و کیفیت،حتی اگه خواستید با توجه به موضوع وبلاگتون میتونید ازشون تو وبلاگتون استفاده کنید،برای اینکار تو گروه اینترنتی زیباپیکس عضو بشین و از مزایای این گروه استفاده کنید [لبخند][قلب] منتظر عضویت و دیدار و خضور فعال شما در گروه هستم،برای عضویت به لینکی که براتون گذاشتم مراجعه کنید [پلک]

mohsen

سلام . وبلاگ خوبي داري اما اگر دوست داري آمار بازديد هات افزايش پيدا کنه توصيه ميکنم تو موتور جستجو بست ايران وبلاگ خودتو ثبت کن تا روزانه کلي بازديد داشته باشي از اين سايت . کنر از يک دقيقه هم زمان نمي بره فقط اسم و آدرس سايت و کلمات کليدي رو بايد وارد کني . اگر هم فرصت داري مي توني تمام پست هاتو ثبت کني تا بازديد هاي بيشتري وارد وبلاگت بشه . اينم آدرسش www.bestiran1.rozblog.com

جامعه ورزش گناوه

مربی بین المللی ورزش گناوه جناب آقای اسکندرطاهری قبولی شما در دوره کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش را به شما تبریک عرض می نمائیم.