مسوولان چگونه در دام خودشیفتگی، لذت جویی و جمع آوری زخارف دنیوی گرفتار می شوند؟

خودشیفتگی، لذت جویی و جمع کردن زخارف دنیوی سه آفت قوی و از جمله هشت آفتی است که رهبر فرزانه انقلاب در مراسم بیست و سومین سالروز ارتحال خمینی کبیر(ره) مسوولان را نسبت به گرفتار شدن در حلقه آنها هشدار دادند و میل کارگزاران نظام به سمت این آفتها را ممنوع اعلام فرمودند.

اما متاسفانه همین امروز و دست به نقد می تواند دهها مسوول دولتی را دردور افتاده ترین شهرستان تا تا خود پایتخت مثال زاد که شب و روز خود را با خود شیفتگی، لذت جویی و جمع کردن زخارف دنیوی می گذرانند و مدتهاست که از دایره هشدار رهبری تختی می کنند.

اگرچه نام بردن از چنین مسوولانی بدون اینکه اتهام آنان در مرجع قضایی اثبات شود در رسانه مطابق قانون منع شده اما افکار عمومی که هر روز ناظر بر اعمال چنین مسوولانی است خود محکمه ای بزرگ برای به محاکمه کشیدن چنین افراد خاطی از هشدارهای رهبری است.

این متن به مرور تکمیل تر می شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید