کانالهای ماهواره ای چگونه به دوگانگی فرهنگی دامن می زنند

اگرچه کمتر از یک دهه از فراگیر شدن استفاده از گیرنده های ماهواره ای در ایران می گذرد و عمر کانالهای فارسی زبان که بصورت 24ساعته فیلم و سریال پخش می کنند به چند سال بیشتر نمی رسد اما تاثیرگذاری این نمادهای فرهنگ غربی بر فرهنگ ایرانی در جای جای کشور به روشنی دیده می شود چنانکه رفتار ، کردار و گفتار بسیاری از نسل جوان جامعه از این برنامه های تلویزیونی متاثر است و این موضوع دوگانگی فرهنگی در جامعه ایرانی را روز به روز عمیق تر می کند.

اگرچه تحقیق در زمینه آثار مخرب این تبلیغات رسانه ای هدفمند علیه فرهنگ ایرانی توسط دستگاههای ذیربط یا کمتر انجام شده یا نتایج چنین تحقیقاتی چندان در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته اما دلایلی که در آمارهای جسته و گریخته آسیب های اجتماعی از جمله طلاق و فرار از خانه و همچنین افزایش روز افزون زنان خیابانی در شهرهای مختلف از زبان مسوولان و رسانه های داخلی مطرح می شود، جای شکی باقی نمی گذارد که تاثیر کانالهای فارسی زبان بر نهاد خانواده ایرانی مخربتر از آنچیزی است که رسما اعلام می شود.

کانالهای ماهواره ای فارسی زبان نظیر فارسی 1و زمزمه و ... که محتوای برنامه های آنها بیشتر  اطراف نهاد خانواده و روابط اجتماعی زن و مرد دور می زند پربیننده ترین برنامه های ماهواری هستند که خانواده های ایرانی را مشغول خود کرده و باید گفت که همچون موریانه ستونهای استوار خانواده ایرانی را می خورد.

هر عضو از خانواده که اثر عمیق تری از این برنامه ها بپذیرد و فرهنگ غالب در این برنامه ها در او خودباختگی فرهنگی ایجاد کند، عنصری در محیط خانواده خواهد بود که از یکسو رفتار اجتماعی اطرافیان خود را  اعم از پدر، مادر، همسر  نمی تواند تحمل کند و از سوی دیگر با رفتارهایی که در جامعه همصدا با خواسته های اوست ارتباط برقرار می کند.

این عنصر  فرقی نمی کند که زن یا مرد باشد، پسر یا دختر، هر یک از اعضای خانواده که به چنین عنصری تبدیل شوند حیات نهاد خانواده را در معرض خطر قرار می دهند و وقتی پای چنین عناصری به اجتماع کشیده می شود و بر تعداد آنها افزوده شود، فرهنگ جامعه دچار تزلزل خواهد شد.

دختری که برقراری آزادانه رابطه با پسران را از چنین برنامه هایی می آموزد دیگر نصیحت های پدر و مادر در گوش او نمی نشیند و شوهری که ارتباط داشتن همزمان با چند زن برای او  به امری عادی تبدیل شود دیگر ایجاد کانون خانواده ای گرم را نمی توان از او انتظار داشت.

طلاق و فرار از خانواده اولین آثار مخرب دوگانگی فرهنگی متاثر از چنین برنامه های هدفمندی است که از کانالهای ماهواره ای پخش می شود و این دو معضل اجتماعی پیامدهای ناگوارتری را برای جامعه رقم می زند که بحث پیرامون آنها بسیار مفصل خواهد بود و فرصت بیشتری را طلب می کند. 

/ 0 نظر / 3 بازدید