کتک کاری در مجلس

منبع : ایرنا
ضرب و شتم مدیرکل دفتر دولت در مجلس توسط یکی از نمایندگان تهران
عباسی مدیرکل دفتر دولت در مجلس در حالی که مشغول انجام وظایف محوله و رایزنی با نمایندگان بود،به طور ناگهانی توسط یکی از نمایندگان تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مدیرکل دفتر دولت در مجلس در حاشیه جلسه علنی چهارشنبه مجلس در حالی که درباره استیضاح وزیر کشور با تعدادی از نمایندگان در حال گفتگو و رایزنی بود، به طور ناگهانی مورد ضرب و شتم یکی از نمایندگان تهران قرار گرفت.
عباسی در این باره به خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: نمایندگان دولت در مجلس وظیفه انتقال نقطه نظرات دولت به مجلس و همچنین انعکاس پیشنهادات و نظرات نمایندگان به مجموعه دولت را بر عهده دارند و مذاکره اینجانب با نمایندگان مجلس نیز در همین راستا صورت می گیرد.
عباسی که خود از جانبازان و ایثارگران است، ادامه داد: در حالی که بنده درباره اسیتضاح وزیر کشور با تعدادی از نمایندگان در حال رایزنی بودم، این نماینده تهران به من حمله کرد و مرا مورد ضرب و شتم قرار داد و در پاسخ به اعتراض اینجانب، به من اهانت کرد.
مدیرکل دفتر دولت در مجلس که از ناحیه گوش دچار آسیب جدی شده است، تصریح کرد: از این نماینده ضارب به دادگاه شکایت خواهد کرد.
/ 0 نظر / 7 بازدید