‪ ۱۲۰‬نفرتحت پوشش طرح بیمه‌اجتماعی کمیته‌امدادامام (ره) گناوه قرارگرفتند

گناوه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۷/۹/۲۳‬
داخلی.اجتماعی.کمیته امداد(ره).

رییس کمیته‌امداد امام خمینی (ره) گناوه گفت: ‪ ۱۲۰‬نفرازاهالی‌این شهرستان تاکنون تحت پوشش طرح بیمه اجتماعی خانوارهای روستایی و عشایری این نهاد قرار گرفته‌اند.

اکبر علیپور شنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: براساس سهمیه‌تعیین شده درمرحله اول ‪۵۰‬نفر از زنان روستایی سرپرست خانوار بین ‪۲۰‬ تا ‪ ۵۰‬سال و در مرحله دوم ‪ ۷۰‬نفر از مردان روستایی سرپرست خانوار حداکثر ‪ ۵۵‬سال سن در قالب این طرح مورد حمایت قرار گرفتند.

وی اظهارداشت: در اجرای بند د ماده ‪ ۹۶‬قانون برنامه پنج ساله چهارم جمهوری اسلامی مبنی بر هدفمندکردن فعالیت‌های حمایتی برای توانمندسازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی، این طرح اجرایی شده است.

وی گفت: همچنین بمنظور تعمیم، گسترش و تحقق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و حفظ عزت نفس، کرامت ، تامین آبرومندانه معیشت خانوراها و توجه به اجرای عدالت و برابری در برخورداری از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناسب و کاهش فقر اجرای این طرح ضروری است.

رییس کمیته امدادامام (ره) گناوه با بیان اینکه این طرح ادامه دارد یادآورشد:در ادامه مراحل بعدی این طرح تعداد دیگری در شهرستان تحت پوشش قرار می‌گیرند.

شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قراردارد. ک/‪۳‬