49 فقره انواع سرقت در پرونده سارقان گناوه ای
گروه استان ها- یک باندسه نفره سارق در شهرستان گناوه پس از دستگیری به 49فقره انواع سرقت اعتراف کردند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، در پی وقوع سرقت های متعدد در شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر پلیس آگاهی این شهرستان سه نفر سارق به نام های" سلیمان"،" محمد" و "عبدالحسین" را دستگیر کرد.

برپایه این گزارش، متهمان در مرحله اول به سرقت 10 دستگاه موتورسیکلت اعتراف کرد که کلیه موتورسیکلت های مسروقه در این رابطه کشف گردید.

شایان ذکر است ،پلیس در تحقیقات بعدی خود دو نفر مالخر به نام های" ناصر" و "یوسف" را نیز دستگیر کرد که در ادامه رسیدگی به این پرونده متهمان به 8 فقره سرقت موتورسیکلت و 30 فقره کیف قاپی و نیز یک فقره سرقت منزل اعتراف کردند.

گفتنی است، اکثر مالباختگان شناسایی و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ناجا