منبع : ایرنا
عشرت شایق : اصلاح طلبان به جنگ زرگری رو آورده اند
قم - نماینده مردم تبریز در مجلس هفتم گفت :در جریان اصلاحات گاهی سیاسیون به مجادلات در گفتار و جنگ زرگری سیاسی می پردازند و با این شگرد قصد دارند پوست خربزه زیر پای اصولگرایان بیندازند.
"عشرت شایق " در گفت وگو با ایرنا خاطرنشان کرد: در صورت حضور آقای خاتمی در انتخابات آینده ریاست جمهوری دهم ،همه اصولگرایان از "احمدی نژاد"حمایت و ایشان در این تقابل پیروز خواهد شد.
وی افزود: به نظر می رسد آقای خاتمی خیلی عاقل تر ازآن است که وارد صحنه انتخابات دهم شود،ولی در صورت حضور ایشان در صحنه ،اصولگرایان حول یک محور حرکت خواهند کرد.
وی اظهار داشت : در صورت دو قطبی شدن انتخابات میان احمدی نژاد وخاتمی ، دکتر احمدی نژاد با حمایت اصولگرایان در این ماراتن پیروز خواهد شد.
شایق گفت:حضور خاتمی در صحنه انتخابات به وحدت اصولگرایان منجر خواهد شد،اصولگرایان زمانی پیروز خواهند شد که با هم وحدت داشته باشند.
وی گفت : درصورتی که خاتمی وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری نشود، رقابت میان اصولگرایان تکلیف مدار و اصولگرایان تکلیف گرا ایجاد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اصولگرایان نباید تحت تاثیر فضایی قرار گیرند که هم اکنون جناح مقابل (اصلاح طلبان ) برای آنها طراحی کرده است .
وی اظهار داشت :اصلاح طلبان با تظاهر به اختلاف میان خود قصد دارند به اصولگرایان تفهیم کنند که ما وحدت نداریم .
عضو کمیسیون اصل 90در مجلس هفتم خاطرنشان کرد: باید مراقب دام هایی باشیم که اصلاح طلبان برای اختلاف افکنی میان اصولگریان طراحی کردند و همه باید در مقابل خواب های خرگوشی محکم باشیم .
شایق اظهار داشت : اصولگرایی باید بر محور همگرایی و وفاق باشد واین استراتژی نیز در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز باید ادامه پیدا کند.
این فعال سیاسی همچنین با اشاره به عملکرد دولت نهم گفت : دولت در برخی حوزه ها سرآمد افتخارات است و در حوزه هایی نیز مانند دولت های گذشته ضعف هایی دارد.
شایق خاطرنشان کرد: دولت نهم در موضوع خدمت رسانی به مردم بسیار تلاشگر و کوشا می باشد و شاخص های مثبت زیادی نیز در این دولت وجود دارد.