بنای سال1385) بارگاه امامزاده سلیمان بن علی (ع) است. این بزرگوار یکی از نوادگان حضرت زین العابدین (ع) و بارگاه ایشان واقع در شهر گناوه می باشد.