ستاد مرکزی ولایتی شعار "فردا ساختنی است" را به عنوان شعار راهبردی خود در تبلیغات انتخاباتی تصویب کرده است. همچنین ستاد مردمی وی نیز "می شود با تو دل به دریا زد" را به عنوان شعار و سرتیتر اصلی خود برگزیده است. تا کنون نیز چند کلیپ کوتاه توسط این ستاد با شعار مذکور در فضای مجازی منتشر شده است.