پای سخنرانی هر مسوولی که می نشینی حرف از مصالح جمعی و خدمت به مردم می زند اما وقتی به عملکرد ها نگاه می کنی در بسیاری موارد تضاد آشکاری با این سخنان شیرین و زیبا دارد.

همین جایگاه توزیع سوخت کنار پلیس راه گناوه وقتی قرار بود با سرمایه گذاری مشترک یک بانک و بخش خصوصی راه اندازی شود، مسوولان وقت استانی و شهرستانی آن را به عنوان عملکرد خود در راستای خدمت به مردم دانسته و چه سخن سرایی های که قبل از بهره برداری و پس از افتتاح آن نکردند اما اکنون که خدمت رسانی این جایگاه بدلیل اختلافات مالی بین سرمایه گذار بخش خصوصی و بانک متوقف شده هیچکس به فکر مردمی که به خدمات این جایگاه نیاز دارند، نمی باشد و معلوم نیست که تا کی اهالی شهرستان گناوه و رانندگان هزاران خودرویی که از جاده بوشهر  به خوزستان تردد می کنند در این نقطه خدمات رسان باید سرگردان بمانند.