متن کامل لایحه «اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نماینده‌ها» به این شرح است:

1ـ استان آذربایجان شرقی
الف- حوزه جدید آذرشهر و عجب‌شیر متشکل از شهرستان‌های آذرشهر شامل شهر آذرشهر، بخش ممقان ـ بخش حومه ـ بخش گوگان و عجب‌شیر شامل شهر عجب‌شیر ـ بخش مرکزی ـ بخش قلعه چای، به مرکزیت شهر آذرشهر با یک نماینده ایجاد می‌شود.
بـ بخش هوراند تابع شهرستان اهر از حوزه انتخابیه کلیبر و خداآفرین و هوراند منتزع و به حوزه انتخابیه اهر و هریس الحاق میگردد.

2ـ استان آذربایجان غربی
حوزه انتخابیه میاندوآب و شاهین دژ و تکاب به دو حوزه مستقل زیر تقسیم می‌شود:
الفـ حوزه انتخابیه میاندوآب شامل شهر میاندوآب ـ بخش مرکزی ـ بخش باروق ـ بخش مرحمت‌آباد به مرکزیت شهر میاندوآب با یک نماینده
ب‌ـ حوزه انتخابیه شاهین‌دژ و تکاب متشکل از شهرستان‌های شاهین‌دژ شامل شاهین‌دژ ـ بخش مرکزی ـ بخش کشاورز و تکاب شامل شهر تکاب ـ بخش مرکزی ـ بخش تخت سلیمان به مرکزیت شهر شاهین‌دژ با یک نماینده

3ـ استان اصفهان
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل این حوزه به دو حوزه زیر تقسیم میگردد:
الف- حوزه انتخابیه کاشان شامل شهر کاشان- بخش مرکزی- بخش بزرگ- به مرکزیت شهر کاشان با یک نماینده
ب- حوزه انتخابیه آران و بیدگل و بخش نیاسر شامل شهر آران و بیدگل ـ بخش مرکزی ـ بخش کویرات و بخش نیاسر به مرکزیت شهر آران و بیدگل با یک نماینده

4ـ استان بوشهر
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بوشهر و گناوه و دیلم این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌شود:
الف‌ـ حوزه انتخابیه بوشهر شامل شهر بوشهر ـ بخش مرکزی ـ بخش خارک به مرکزیت شهر بوشهر با یک نماینده
ب‌ـ حوزه انتخابیه گناوه و دیلم متشکل از شهرستان‌های گناوه شامل شهر بندر گناوه ـ بخش مرکزی ـ بخش ریگ و دیلم شامل شهر بندر دیلم ـ بخش مرکزی ـ بخش امام حسن، به مرکزیت شهر بندر گناوه با یک نماینده

5ـ استان تهران
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه شهریار و قدس و ملارد این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌شود:
الف‌ـ حوزه انتخابیه شهریار شامل شهر شهریار ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر شهریار با یک نماینده
ب ـ حوزه انتخابیه ملارد و قدس متشکل از شهرستان‌های ملارد شامل شهر ملارد ـ بخش مرکزی ـ بخش صفادشت و قدس شامل شهر قدس ـ بخش مرکزی، به مرکزیت شهر ملارد با یک نماینده

6ـ استان البرز
تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه کرج از دو نفر به سه نفر افزایش می‌یابد.

7ـ استان چهار محال و بختیاری
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار این حوزه به دو حوزه زیر تقسیم می‌شود:
الف‌ـ حوزه انتخابیه اردل و کیار متشکل از شهرستان‌های اردل شامل شهر اردل ـ بخش مرکزی ـ بخش میانکوه و کیار شامل شهر شلمزار ـ بخش مرکزی ـ بخش ناغان، به مرکزیت شهر اردل با یک نماینده
ب‌ـ حوزه انتخابیه فارسان و کوهرنگ متشکل از شهرستان‌های فارسان شامل شهر فارسان ـ بخش مرکزی ـ بخش باباحیدر ـ بخش جونقان و کوهرنگ شامل شهر چلگرد ـ بخش مرکزی ـ بخش بازفت ـ بخش دوآب صمصامی، به مرکزیت شهر فارسان با یک نماینده

8ـ استان خراسان جنوبی
الف‌ ـ با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه فردوس و طبس و بشرویه و سرایان این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌شود:
1ـ حوزه انتخابیه فردوس و سرایان متشکل از شهرستان‌های فردوس شامل شهر فردوس ـ بخش مرکزی و سرایان شامل شهر سرایان ـ بخش آیسک ـ بخش سه قلعه، به مرکزیت شهر فردوس با یک نماینده
2ـ حوزه انتخابیه طبس و بشرویه متشکل از شهرستان‌های طبس شامل شهر طبس ـ بخش مرکزی ـ بخش دستگردان ـ بخش دیهوک و بشرویه شامل شهر بشرویه ـ بخش مرکزی ـ بخش ارسک، به مرکزیت شهر طبس با یک نماینده
ب‌ـ حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه متشکل از شهرستان‌های نهبندان شامل شهر نهبندان ـ بخش مرکزی ـ بخش شوسف و سربیشه شامل شهر سربیشه ـ بخش مرکزی ـ بخش مود، به مرکزیت شهر نهبندان با یک نماینده

9ـ استان خراسان رضوی
الف ـ شهرستان کلات تابع استان خراسان رضوی از حوزه انتخابیه مشهد و کلات منتزع و به حوزه انتخابیه درگز ملحق میگردد.
ب‌ـ بخش‌های احمدآباد و رضویه تابع شهرستان مشهد از حوزه انتخابیه فریمان و سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه منتزع و به حوزه انتخابیه مشهد ملحق میگردند.
ج‌ـ تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه مشهد از پنج نفر به شش نفر افزایش می‌یابد.
دـ بخش صالح‌آباد تابع شهرستان تربت‌جام و تایباد و باخزر منتزع و به حوزه انتخابیه فریمان و سرخس الحاق می‌شود.

10ـ استان خراسان شمالی
الف‌ـ شهرستان فاروج تابع استان خراسان شمالی از حوزه انتخابیه قوچان و فاروج منتزع و به حوزه انتخابیه شیروان الحاق میگردد.
ب‌ـ با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بجنورد و مانه و سملقان و گزمه و جاجرم این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم میگردد:
1ـ حوزه انتخابیه بجنورد شامل شهر بجنورد ـ بخش مرکزی ـ بخش گرمخان ـ بخش راز و جرگلان به مرکزیت شهر بجنورد با دو نماینده
2ـ حوزه انتخابیه مانه و سملقان و جاجرم و گرمه متشکل از شهرستان‌های مانه و سملقان شامل شهر آشخانه ـ بخش مرکزی ـ بخش مانه ـ بخش سملقان، جاجرم شامل شهر جاجرم ـ بخش مرکزی ـ بخش جلگه سنخواست ـ بخش جلگه شوقان و گرمه ـ بخش مرکزی، به مرکزیت شهر آشخانه با یک نماینده

11ـ استان خوزستان
حوزه جدید باغملک و هفتگل متشکل از شهرستان‌های باغملک شامل شهر باغملک ـ بخش مرکزی ـ بخش صیدون ـ بخش می‌داود و هفتگل شامل شهر هفتگل ـ بخش مرکزی ـ بخش رغیوه، به مرکزیت شهر باغملک با یک نماینده ایجاد میگردد.

12ـ استان زنجان
دهستان‌های بوغداکندی و قلتوق تابع بخش مرکزی شهرستان زنجان از حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود و دهستان‌های بوغداکندی و قلتون منتزع و به حوزه انتخابیه زنجان و طارم ملحق میگردند.

13ـ استان سیستان و بلوچستان
الف‌ـ بخش‌های فتوج و لاشار و بنت تابع شهرستان نیکشهر از حوزه انتخابیه ایرانشهر و سرباز و دلگان و بخش‌های فنوج و لاشار و بنت و آشار منتزع و به حوزه انتخابیه چاه‌بهار و نیک شهر و کنارک الحاق می‌گردند.
ب‌ـ بخش آشار تابع شهرستان زابلی از حوزه انتخابیه ایرانشهر و سرباز و دلگان و بخش آشار منتزع و به حوزه انتخابیه سراوان و سیب سوران و زابلی ملحق می‌شود.
ج‌ـ حوزه جدید نیکشهر و سرباز متشکل از شهرستان‌های نیکشهر شامل شهر نیکشهر ـ بخش مرکزی ـ بخش قصر قند ـ بخش بنت ـ بخش فنوج ـ بخش لاشار و سرباز شامل شهر راسک ـ بخش مرکزی ـ بخش سرباز ـ بخش پیشین ـ بخش پارود، به مرکزیت شهر نیکشهر با یک نماینده ایجاد می‌شود.

14ـ استان فارس
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه فیروز آباد و قیرو کارزین و فراشبند این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم میگردد:
الف‌ـ حوزه انتخابیه فیروز آباد شامل شهر فیروزآباد ـ بخش مرکزی ـ بخش میمند به مرکزیت شهر فیروز‌آباد با یک نماینده
ب‌ـ حوزه انتخابیه قیر و کارزین و فراشبند متشکل از شهرستان‌های قیر و کارزین شامل شهر قیر ـ بخش مرکزی ـ بخش افزر و فراشبند شامل شهر فراشبند ـ بخش مرکزی ـ بخش دهرم، به مرکزیت شهر قیر با یک نماینده

15ـ استان قزوین
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه قزوین و آبیک و البرز این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم میگردد:
الف ـ حوزه انتخابیه قزوین شامل شهر قزوین ـ بخش مرکزی ـ بخش طارم سفلی ـ بخش رودبار الموت ـ بخش رودبار شهرستان ـ بخش کوهین به مرکزیت شهر قزوین با دو نماینده
ب ـ حوزه انتخابیه البرز و آبیک متشکل از شهرستان‌های البرز شامل شهر الوند ـ بخش مرکزی - بخش محمدیه و آبیک شامل شهر آبیک ـ بخش مرکزی ـ بخش بشاریات، به مرکزیت شهر الوند با یک نماینده

16 ـ استان کرمان
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کهنوج و منوجان و رودبار جنوب و قلعه گنج و فاریاب این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم می‌شود.
الف ـ حوزه انتخابیه کهنوج و رودبار جنوب و فاریاب متشکل از شهرستان‌های کهنوج شامل شهر کهنوج ـ بخش مرکزی ـ بخش چاه مرید، رودبار جنوب شامل شهر رودبار ـ بخش مرکزی - بخش جازموریان و فاریاب شهر فاریاب ـ بخش مرکزی - بخش حور، به مرکزیت شهر کهنوج با یک نماینده
ب ـ حوزه انتخابیه قلعه گنج و منوجان متشکل از شهرستان‌های قلعه گنج شامل شهر قلعه گنج - بخش مرکزی ـ بخش چاه دادخدا و منوجان شامل شهر منوجان ـ بخش مرکزی ـ بخش آسمینون، به مرکزیت شهر قلعه گنج با یک نماینده

17 ـ استان کرمانشاه
تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه کرمانشاه از سه نفر به چهار نفر افزایش مییابد.

18 ـ استان گلستان
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله و مراوه تپه و گالیکش این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم می‌شود:
الف ـ حوزه انتخابیه مینودشت و گالیکش شامل شهر مینودشت ـ بخش مرکزی ـ بخش کوهسارات و گالیکش شامل شهر گالیکش ـ بخش مرکزی ـ بخش لوه به مرکزیت شهر مینودشت با یک نماینده
ب ـ حوزه انتخابیه کلاله و مراوه تپه متشکل از شهرستان‌های کلاله شامل شهر کلاله ـ بخش مرکزی - بخش پیشکمر و مراوه تپه شامل شهر مراوه تپه ـ بخش مرکزی ـ بخش گلیداغ به مرکزیت شهر کلاله با یک نماینده

19 ـ استان لرستان
شهرستان سلسله تابع استان لرستان از حوزه انتخابیه دلفان و سلسله منتزع و به حوزه انتخابیه خرم‌آباد و دوره الحاق می‌شود.

20 ـ استان مازندران
الف ـ حوزه جدید چالوس و عباس‌آباد متشکل از شهرستان‌های چالوس شامل شهر چالوس ـ بخش مرکزی ـ بخش کلاردشت ـ بخش مرزن‌آباد و عباس‌آباد شامل شهر عباس‌آباد ـ بخش مرکزی ـ بخش کلارآباد، به مرکزیت شهر چالوس با یک نماینده ایجاد می‌شود.
ب ـ شهر رویان تابع شهرستان نور از حوزه انتخابیه نور و محمودآباد منتزع و به حوزه انتخابیه نوشهر الحاق می‌شود.

21 ـ استان هرمزگان
تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد از یک نماینده به دو نماینده افزایش می‌یابد.

22 ـ استان همدان
با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم میشود:
الف ـ حوزه انتخابیه بهار شامل شهر بهار ـ بخش مرکزی ـ بخش صالح‌آباد ـ بخش لالجین، به مرکزیت شهر بهار با یک نماینده
ب ـ حوزه انتخابیه کبودرآهنگ شامل شهر کبودرآهنگ ـ بخش مرکزی ـ بخش شیرین سو - بخش گل تپه، به مرکزیت شهر کبودرآهنگ با یک نماینده

23 ـ استان یزد
الف ـ شهرستان صدوق تابع استان یزد از حوزه انتخابیه یزد و صدوق منتزع و به حوزه انتخابیه اردکان الحاق می‌شود.
ب ـ شهرستان‌های بافق و بهاباد تابع استان یزد از حوزه انتخابیه مهریز و بافق و ابرکوه و خاتم و بهاباد منتزع و به حوزه انتخابیه یزد الحاق میشوند و نیز تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه یزد از یک نفر به دو نفر افزایش می‌یابد.

تبصره 1ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دویست و نود نفر به سیصد و ده نفر و تعداد حوزه‌های انتخابیه از دویست و هفت حوزه به دویست و بیست و سه حوزه افزایش می‌یابد.
تبصره 2 ـ وزارت کشور می‌تواند ترتیب اسامی استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه آنها را بر اساس حروف الفبا با ذکر نام مرکز استان در ابتدای حوزه انتخابیه هر استان، تنظیم نماید.
انتهای پیام/غ30