برپایی نماز عبادی - سیاسی جمعه در شهرستانها

برپایی نماز عبادی - سیاسی جمعه در شهرستان گناوه.عکس از محمد نظری-1084-

عکاس : ایرنا
تاریخ : 30/02/1390 - 15:06
عکس 1 از 5 برای دیدن سایز اصلی اینجا  کلیک کنید