منبع : ایرنا
انتقاد هاشمی از قراخانلو به دلیل طرح کردن نامه بازرسی کل کشور
معاون توسعه ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی از رضا قراخانلو به دلیل مطرح کردن نامه بازرسی کل کشور در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک انتقاد کرد.
به گزارش سه شنبه شب خبرنگار ایرنا، "کیومرث هاشمی" در سی و ششمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برای انتخاب اعضای جدید از اظهارات رضا قراخانلو رئیس پیشین کمیته ملی المپیک که در زمان انتخابات امروز اعلام کرد: سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به کمیته ملی المپیک اعلام کرده است که حضور اعضای مجمع در پست های ریاست، دبیرکلی، نایب رییسی و یا خرانه داری در صورتی که یک پست دولتی داشته باشند، ممنوع است.
در نامه سازمان بازرسی آمده است : روسای فدراسیون ها نیز به عنوان یکی از دارندگان پست های دولتی محسوب می شوند بنابراین آنان نمی توانند این پنج سمت هیات اجرایی (ریاست، دبیرکلی، دو نایب رییسی و خزانه داری ) کمیته ملی المپیک را کسب کنند.
هاشمی گفت :‌ البته کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی به طور جداگانه پاسخ های خود را در اعتراض به این نامه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرده اند.
وی ادامه داد : براساس عرف و تجربه های پیشین که تعدادی از سمت های کمیته قبلی بعضی از روسای فدراسیون ها یا مسئولان سازمان تربیت بدنی برعهده داشتند و از آنجا که پست ریاست فدراسیون ها شغل محسوب نمی شده است، اعتراض خود را به این دستور سازمان بازرسی کرده اند.
هاشمی مطرح کردن چنین موضوعی را در زمان برگزاری انتخابات از جانب رییس پیشین کار نامعقولی دانست و آن را گامی در جهت مخدوش شدن فضای انتخابات و پنداشتن این مطلب که دخالتی از سوی دولتی ها در انتخابات مطرح کرده است.
وی گفت : نامه سازمان بازرسی کل کشور قابل دفاع است اما باید بگذاریم منتخبان پس از انتخابات در این مورد دفاعیات خود را ارائه دهند.
به گفته هاشمی اگر جرم یا تقلبی صورت گرفته باشد دستگاه های نظارتی می توانند از اعضای جدید پاسخ بخواهند .
وی افزود :‌ از طرفی بر اساس اساسنامه ، روسای فدراسیون ها و برخی از مسئولان سازمان تربیت بدنی این حق را دارند که نامزد شوند.
اما قراخانلو در توجیه کار خود اظهار داشت :‌ سازمان بازرسی کل کشور از من خواسته است مفاد این نامه را به اطلاع اعضای مجمع کمیته ملی المپیک برسانم.